This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
Đặt Ngay
(760) 872-9251
Đặt Ngay

olancha Café

  • Olancha Cafe
  • olancha ribeye steak dinner
  • Olancha Resort proof BillBoard
  • olancha Rib Eye plate
  • Olancha Cafe
  • Olancha cafe frontage $5 breakfast
  • Olancha Cafe east view from poarch
  • Olancha Cafe

Olancha Resort / Cafe '

Nằm 80 dặm về phía nam trên Hwy 395 là olancha khu nghỉ mát. Du khách cũng có thể thưởng thức các nhà hàng tại chỗ, olancha Cafe '. thực phẩm của chúng tôi là cho sức khỏe và tự nhiên. Miễn phí Range và Cage miễn phí. Không có thuốc trừ sâu, Hormones hoặc GMO. Chúng tôi cung cấp cỏ cho ăn Buffalo (Bison) và Steaks. dầu ăn của chúng tôi là một bông hoa Sun và hỗn hợp tinh dầu Olive, Chúng tôi làm tất cả mọi thứ từ đầu và cung cấp Mỹ, Native Ẩm thực Mỹ và Mexico. Thực phẩm cho Live For! Chúng tôi cũng phục vụ các ngày Lắc và Smoothies ngon nhất. Chủ sở hữu là ăn chay và làm cho chắc ăn chay của chúng tôi và khách ăn chay có rất nhiều để lựa chọn.
Close